Deutschland  Nederland  Sverige

PureMotion® – het amalgaamafscheidingssysteem met natuurlijke sedimentatieafscheiding en geïntegreerde afvoerservice

Tot nu toe bekend onder de naam amalsed®, werd het aanbod van PureMotion® uitgebreid en biedt het nu een complete oplossing: als aanvulling op het in de praktijk geteste centrale amalgaamafscheidingssysteem op sedimentatiebasis, is het systeem nu ook verkrijgbaar inclusief droog-afzuigmachine. Gebaseerd op een mechanisch principe is het onderliggende sedimentatieprocedé onderhouds- en storingsvrij. Bovendien is de oplossing van PureMotion® aantrekkelijk gemaakt door een geïntegreerde verwijderingsservice, waarmee het ontstane tandheelkundige afval op milieuvriendelijke wijze en zonder verdere moeite kan worden afgevoerd.

Het PureMotion®-systeem is doordacht en zodanig aangelegd dat het voldoet aan alle gebruikseisen in een praktijk ten aanzien van bedrijfsveiligheid, milieuaspecten en investeringszekerheid. Het systeem biedt veel mogelijkheden voor maatwerk voor zeer uiteenlopende praktijktypen en behandelingssituaties, alsmede ruimtelijke omstandigheden. Zodoende vormt het een eenvoudige, veilige en voordelige oplossing voor tandartspraktijken.

Het systeem met geïntegreerde verwijderingsservice

Email Us

Overzicht van de voordelen

Innovatief 2-kamer-systeem

Inclusief afvoerservice