PureMotion® – det kompletta sugsystemet med naturlig sedimenteringsavskiljning och integrerad avfallshanteringsservice

Tidigare känt under namnet amalsed® och kompletterqar nu PureMotion® utbudet och erbjuder en komplett lösning: Såsom en komplettering till det i praktisk användning utprovade centrala amalgamavskiljningssystemet på sedimenteringsbas finns systemet nu också inklusive torrsugmaskin. Baserat på en mekanisk princip är det till grund liggande sedimenteringsförfarandet underhålls- och störningsfritt. Därutöver utmärker sig lösningen från PureMotion® för en integrerad avfallshanteringsservice med vilken det dentala avfallet kan avfallshanteras miljövänligt och enkelt.

Det genomtänkta PureMotion®-systemet är utformat på ett sådant sätt att det uppfyller alla krav på ett klinikanpassat system med avseende på driftssäkerhet, miljörelevans och investeringssäkerhet. Systemet erbjuder stora individuella anpassningsmöjligheter för olika typer av kliniker och behandlingssituationer och även lokalmässiga förutsättningar. På så sätt är det en enkel och prisvärd lösning för tandvårdskliniker.

Email Us

Systemet med integrerad avfallshanteringsservice